Course Details

scroll icon Scroll Down

VA VCAT II May 2024 Gothenburg

Course ID: 42981 - Gothenburg
SE Flag
Training Center:
SKF Sverige AB
Instructor:
Per Lassen
Course Location:
Gothenburg
Course Venue:
SKF Sverige AB
Course Date:
2024-05-20 (5.0 days)
Language Course/Material:
Swedish/Swedish

About this Course

Vem ska gå? Denna utbildning riktar sig till specialister inom vibrationsmät- ning och analys och som har minst 12 månaders erfarenhet av vibrationsanalyser. Syfte och mål Deltagarna har efter kursen fått ytterligare kunskap om hur rätt insamlad data kan analyseras och bidra till ökad tillgänglighet och högre driftssäkerhet. Kursen går på djupet gällande bl.a. signalbehandling, teorier om felmönster och hur detta påverkar applikationen. Innehåll 5 dagars teoretisk utbildning som innefattar en omfattande studie av maskinfel, spektrum, tidssignaler men även datain- samling och korrigerande åtgärder. Områden som täcks in är: Vibrationsteknikerl Datainsamling Fördjupad feldiagnos Mätmetoder Kurstider: 8.00–16.00 Max antal: 12 deltagare Plats: SKF i Göteborg

Course Fees & Registration

  • Course fee: [contact training center]
  • Certification exam fee: [contact training center]
Email Training Center Register

Course Contact Details

  • Course Contact Name: Jennie Lindahl
  • Course Contact Phone:
  • Course Contact Email: utbildning@skf.com