MOBIUS INSTITUTE - RELIABILITY IMPROVEMENT & VIBRATION ANALYSIS TRAINING AND CERTIFICATION PER ISO 18436

Mobius Institute - Vibration Analysis

Mobius - Europe Course

About us  |  Knowledgebase  |  Contact Us  |  iVibe™  |  Support  |  Buy Online  |  View Cart

European Course Details


European training center course details.


If you have further questions about the course or would like to register, please click the Contact Training Center button below.

Asset Reliability - ARP CAT I [NORSK]

Course ID: 6388 - Bergen

Training Center:  AMPs AS

Instructor:  Tommy Glesnes

Course Location: Bergen

Course Dates: 4/2/2019 - 4/4/2019 (3 days)

Additional Details:

Kurset er egnet for «alle» i organisasjonen som trenger å forstå det "store bildet" av økt pålitelighet og økt produksjon. Fra Operatører og vedlikeholds personell til ledere og andre deler av organisasjonen som påvirker påliteligheten til utstyret vårt. Her setter vi sammen deler fra Lean, TPM, RCM, Kaizen mm. i et program og veikart som sikrer økt pålitelighet. Instruktør har erfaring fra slike programmer og det vil bli vist eksempler fra bedrifter som har kommet langt i å implementere et «Reliability» program.

Course Fees:

  • Course fee: [contact training center]
  • Certification exam fee: [contact training center]