MOBIUS INSTITUTE - RELIABILITY IMPROVEMENT & VIBRATION ANALYSIS TRAINING AND CERTIFICATION PER ISO 18436

Mobius Institute - Vibration Analysis

Mobius - Europe Course

About us  |  Knowledgebase  |  Contact Us  |  iVibe™  |  Support  |  Buy Online  |  View Cart

European Course Details


European training center course details.


If you have further questions about the course or would like to register, please click the Contact Training Center button below.

Vibration Analysis ISO Category I

Course ID: 5455 - Göteborg

Training Center:  SKF Sverige AB

Instructor:  Per Lassen

Course Location: Göteborg

Course Dates: 9/25/2018 - 9/28/2018 (4 days)

Additional Details:

Vem ska gå? Personal som är nya inom vibrationsmätning och analys. Den- na utbildning är en utmärkt start för underhållspersonal eller mättekniker som vill ha en bättre förståelse för tillståndskon- troll och vibrationsanalys. Syfte och mål Deltagarna har efter kursen fått en grundläggande förståelse för de fördelar som finns med tillståndskontroll och ökad drifts- säkerhet. En bra grund som inkluderar begrepp och begreppsförståelse. Innehåll 4 dagars teoretisk utbildning i grundläggande tillståndskontroll och vibrationsmätning. Områden som täcks in är: • Underhållsrutiner – olika underhållsstrategier, olika tekniker för tillståndskontroll • Vibration – vilka principer finns och vad kan vi utläsa av dessa • Datainsamling – rutiner för säker insamling • Grundläggande vibrationsanalys – spektrumanalys, larmni- våer och trender • Feldiagnos – olika typer av felkällor Kurstider: 8.00–16.00 Kursavgift: 16.500 SEK per deltagare. Inkluderar kurslitteratur, fyra luncher, en middag samt fika och kaffe. Tillval: 2500 SEK per deltagare. Skriftligt prov (valfritt) för certifiering. Plats: SKF i Göteborg Reservation: Om antalet anmälda deltagare är färre än fyra kan kursen komma att flyttas eller ställas in. Utbildningsmatrailet är på ENG men utbildaren talar Svenska

Course Fees:

  • Course fee: [contact training center]
  • Certification exam fee: [contact training center]